Comanda pentru extrudare este EXTRUDE:
adevarat fals


Comanda pentru trasarea unei polilinii este PLINE:
adevarat fals


Comanda pentru rotirea obiectelor este ROTATE:
adevarat fals


Comanda pentru copierea obiectelor este COPY:
adevarat fals


Comanda pentru mutarea obiectelor este MOVE:
adevarat fals