Comanda polygon poate trasa un poligon cu 24 laturi:
adevarat fals


Pentru trasarea unui arc de cerc folosim comanda
circle arc


Comanda de tesire este:
chamfer edit


Schimbarea proprietatilor de culoare ale unui obiect se face cu:
move change


Pentru schimbarea culorii alegem proprietatea:
elev color